8. Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO        


Aby se při práci s okrajovou bruskou vyvarovalo viditelných brusných stop je velmi důležité dodržovat pořadí zrnitosti.

Stroj se vede krouživými pohyby podél okraje. Větší přídavný tlak snižuje počet otáček brusného kotouče, což vede k horšímu brusnému obrazu, spáleným stopám a ke zbytečnému zatížení stroje.

 

Aby se zamezilo nekvalitnímu výbrusu, musí být stroj během broušení neustále v pohybu.
 

Je možno stejně dobře používat brusný papír K40 (při renovačních pracích příp. K24) stejně jako mřížkové plátno od K60. Abychom při použití mřížkového plátna dosáhli dokonalého brusného obrazu, je nutno použít pad jako podložku.

Tohoto padu bez mřížky lze rovněž použít na to nejjemnější broušení.

Aby se zamezilo viditelnému přechodu mezi plošným a okrajovým výbrusem, je třeba použít stejného brusiva (papír resp. mřížka) na broušení ploch i krajů.

papír na plochu = papír na okraj, mřížka na plochu = mřížka na okraj

Okrajové brusky UNICO jsou nabízeny s nástavci o délce 105, 230, 350 mm. Nástavec délky 230 mm je použitelný prakticky 95% případech a nabízí nejlepší kombinaci ergonomie a hospodárnosti. Doporučujeme provádět hrubé broušení v poloze na kolenou nebo v posedu a jemné broušení ve stoje. 

Okrajová bruska je vedena bez přítlaku krouživými pohyby podél okraje.


 
 
O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny