1. Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah        


V závislosti na stavu podkladu, na který bude lepena dřevěná podlaha, je nutno před vlastní pokládkou provést následující zkoušky podle norem DIN (ČSN 744505, ČSN 492120, ČSN 492130).

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 

  • U potěrů je nutno provést měření vlhkosti podlahy. Nejpoužívanější metoda měření vlhkosti je měření pomocí přístroje CM. Maximální obsah vlhkosti jsou u cementových potěrů 2% a u anhydritových potěrů 0,5%.

  • Obsah vlhkosti dřeva musí odpovídat místním poměrům.

  • Je nutno v souladu s normou DIN prověřit rovinnost podlahy. Přípustnou toleranci zajistíme pomocí broušení nebo vystěrkovaní špachtlovací hmotou.

  • U tekutých potěrů je nutno slinutou vrstvu odstranit buď zbroušením nebo odfrézováním pomocí stroje TRIO, aby došlo k dobrému kontaktu mezi dřevem, lepidlem a potěrem.

  • Je nutno pověřit pevnost potěru. Je-li pevnost potěru pro lepení nedostatečná, je nutno potěr vyspravit.

  • U silně savých podkladů je vhodné předběžně upravit podlahu pro správné lepení dřevěných podlahovin.

  • Před započetím vlastních kladečských prací je nutno proměřit teplotu podkladu a zajistit konstantní klima prostředí.

  •  Je-li dřevěná podlaha přibíjena, je nutné dodržet předepsanou toleranci pro rovinnost a vlhkost podkladu.

Upozornění: Pečlivě připravený podklad usnadní pokládku dřevených podlahovin a ulehčí jejich broušení.