17. Údržba strojů před broušením        


Krátká prohlídka stroje před broušením uspoří případné pozdější reklamace, které můžou vyplynout z případného nepatrného poškození stroje či jeho nesprávného seřízení. Následující opatření směřují především k údržbě stroje, ale koneckonců i k Vaší vlastní bezpečnosti.


Pásové brusky

 • kontrolovat a čistit brusné válce a upínací válečky

 • kontrolovat běh pásu, případně s nasazením zrnitosti 120

 • kontrolovat a čistit pojezdová kolečka

 • kontrolovat vypnutí řemene, případně napnout

 • kontrolovat sací vak, případně vyměnit

 • kontrolovat těsnící filc

 • kontrolovat uvolňovací zařízení a lehkost chodu

 • vizuálnězkontrolovat nezávadnost elektrických součástí (prodlužovací kabel, zásuvka, spojky)

Pravidelnou výměnou brusného válce a upínacích válečků dosáhneme lepších výsledků práce a lepších výkonů. Při permanentním vytížení je nutno každé 2-3 roky, jinak každých 4-5 let, provádět jejich výměnu.

 
Válcové brusky

 • kontrolovat a čistit brusné válce

 • kontrolovat vypnutí brusného papíru

 • brusný papír zastřihovat podle příslušné šablony

 • kontrolovat a čistit pojezdová kolečka

 • kontrolovat vypnutí řemene, případně napnout

 • kontrolovat odsávání

 • kontrolovat sací vak, případně vyměnit

 • kontrolovat uvolňovací zařízení a lehkost chodu

 • vizuálně kontrolovat nezávadnost elektrických součástí (prodlužovací kabel, zásuvku, spojky)


Okrajové brusky

 • kontrolovat brusný talíř

 • používat správný průměr brusného kotouče

 • kontrolovat řídící válečky na snadný chod, provádět jejich čištění

 • kontrolovat seřízení stroje

 • kontrolovat čistotu a vypnutí hnacího řemene

 • kontrolovat odsávání

 • kontrolovat sací vak, případně vyměnit

 • vizuálně kontrolovat nezávadnost elektrických součástí (prodlužovací kabel, zásuvku, spojky)

 

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 

Tříkotoučová bruska TRIO

 • kontrolovat brusné talíře a jejich uchycení

 • kontrolovat a čistit pojezdová kolečka

 • kontrolovat odsávání

 • kontrolovat flaušovou těsnící pásku, případně vyměnit

 • vizuálně kontrolovat nezávadnost elektrických součástí (prodlužovací kabel, zásuvku, spojky)