5. Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL          


Zahájení brusných prací

Jak znázorněno, je nutné pásovou bruskou vždy postupovat zleva doprava. Boční kolečko pojíždí vždy na zbroušené ploše. Tímto pracovním postupem je podlaha každým výbrusem rovnější a zabraňuje jejímu zvlnění.

Brusná dráha odpovídá přednímu a zpětnému brusnému chodu ve stejné stopě, bez přesahu šíře brusného válce. Přesah brusné dráhy by neměl překročit 85% šíře brusného válce.

Změna směru chodu brusky z chodu vpřed na chod vzad by se měla provádět v méně osvětlených částech místnosti. Při změně směru je nutno včas nadzvednout brusný válec od podlahy, by nedošlo k probroušení. Pro zamezení zbytečných probrusů by se měla měnit počáteční poloha brusných drah mezi jednotlivými kroky broušení.

 

Dodržujte směr broušení pásové brusky zleva doprava tak, aby se stroj pohyboval vždy po nově vybroušených parketách (obr.1), pouze pak se všechna pojezdová kolečka brusky pohybují po vybroušené ploše (obr. 2)
 

 

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 Přesah brusné dráhy s ohledem na obrus (úběr)

Brusná dráha je definována jako chod před a vzad po stejné dráze. Obrus je v podstatě dán šíří přesahu mezi jednotlivými brusnými drahami a lze jej proto značně ovlivnit.

Příklad: 1. výbrus K50 s 50% přesahem odpovídá 1. výbrus K40 s 85% přesahem

 


 

 

Nastavení brusného tlaku s ohledem na sled zrnitosti

U stroje HUMMEL lze nastavit brusný tlak ve třech stupních. Označení přítlačných stupňů se vztahuje na pořadí zrnitosti a je pro danou zrnitost označeno GROB/MITT/FEIN (hrubá, střední, jemná).

Příklad: 1. výbrus K50 s nastavením GROB odpovídá výbrusu K40 s nastavení MITT

Brusný tlak by se měl přizpůsobit pořadí zrnitosti a snižovat se spolu se zjemňováním zrnitosti.
Kroková rychlost by se měla přizpůsobit pořadí zrnitosti a stoupat se zjemňováním zrnitosti.

 

Kroková rychlost s ohledem na pořadí zrnitosti

Kroková rychlost by měla být rovnoměrná a ne příliš pomalá. Krokovou rychlostí je ovlivňován brusný výkon ! Čím jemnější zrnitost, tím větší kroková rychlost.

 

 

Velká kroková rychlost = nižší obrus !