12. Mezibroušení laku tříkotoučou bruskou TRIO        


Mezibrus je především prováděn po prvním nátěru laku na vodní bázi. Povrch, který se lakováním zdrsní vyvstalými nitkami dřeva, se přebrusem vyhladí. Přebrus se provádí především mřížkou 120 nebo brusným papírem o zrnitosti 120. Měkký pad s mřížkovým plátnem je méně agresivní než brusný papír.

Protože lak je nutno pouze vyhladit, musí být strojový přebrus prováděn s rychlým pohybem a malým brusným tlakem (je nutné odebrat přídavné závaží).

Je třeba dbát na to, aby nedošlo k probroušení laku, protože tato probroušená místa by po dalším lakování byla zřetelná jako fleky nebo barevné odlišení v celé ploše.

Je důležité používat stejné brusivo na plochu i okraje, protože různé zdrsnění může vést v hotové podlaze k různému barevnému zabarvení.

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny