10. Poslední broušení        


Při posledním broušení lze postupovat podle naznačeného postupu v bodě 7. Podle stupně jemnosti výbrusu před tmelením rýh a spár (viz. bod 9) a spotřebovaného množství tmelu se provede volba následující zrnitosti. Při nadměrném nánosu tmelu se doporučuje broušení se stejnou zrnitostí jako před tmelením spár.

U různých tmelů dochází k rychlému opotřebení brusiva, což může vést zvláště u okrajového broušení ke stopám po spálení (sežehnutí)  (Zabarvení dřeva opotřebeným brusivem).

Pro vytvoření optimálního výsledku broušení je nutno přesně dodržovat a přesně provádět jednotlivé kroky popsané v bodě 7.

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 

Po ukončení broušení je nutné dbát resp. prověřit následující skutečnosti:

  • Nesmí být zjevné žádné rýhy a spáry. V případě jejich výskytu nutno tato místa znovu vytmelit a přebrousit

  • Nesmí být zjevné žádné stopy po hrubém broušení. Tyto lze snadno objevit pomocí umělého nasvícení.  Eventuální vyskytující se stopy po broušení by se následujícím lakováním ještě zvýraznily, zvýraznily by se plošné rozdíly v barevnosti těchto míst, což může mít vést k reklamaci ze strany zákazníka.

  • Aby se zamezilo rozdílnému zabarvení nalakovaného povrchu je třeba používat stejného brusiva pro plošné broušení i broušení hran a okrajů. V případě, že na poslední broušení použijeme mřížku, je nutné mřížkou provést i broušení okrajů. Různé nerovnosti v dřevěném povrchu způsobují při lakování nebo moření rozdílné zabarvení (světlý/tmavý odstín).

  • Nesmí být zjevné žádné poškození povrchu

  • Povrch musí být zkontrolován, neobsahuje-li nějaké cizí předměty (např. kovový prach, po některých řemeslných činnostech)  Tyto nepatrné kovové částečky můžou později, zvláště pak, při lakování disperzními laky zapříčinit vytvoření hnědých (rezavých) fleků.

  • Povrch musí být zbaven všech kapalných nečistot jakými jsou např. oleje, mastnoty, silikónové zbytky z tmelů, čistící prostředky apod. Tyto látky můžou ve spojitosti s lakováním povrchu vést k reklamaci.