14. Péče o lakované parketové a dřevěné podlahy        


Pro údržbu nově lakovaných dřevěných podlah se doporučuje ošetřování ochranou emulzí, prostředky na údržbu. Časový harmonogram údržby závisí na stupni namáhání podlahy. Silně namáhané podlahy by se měly ošetřovat v intervalu tří týdnů, méně namáhané podlahy v intervalech dvou až třech měsíců.

Mikroklima místnosti:

Pro vlastní dobrý pocit a bezproblémové používání dřevěné podlahy je třeba vyváženého mikroklimatu prostředí, které by mělo odpovídat 20-23 oC a relativní vlhkosti vzduchu 55-65%.

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny