3. Co je třeba znát o brusivu        


Struktura

  • Podklad slouží jako nosný materiál pro brusná zrna a pojivový systém

  • Základní pojivo uchycuje zrno na nosném materiálu.

  • Krycí pojivo spojuje vzájemně brusná zrna a zajišťuje jejich vazbu.

  • Brusná zrna z různých brusných materiálů

Podklady se dělí na podklady papírové (např. D-papír, E-papír) a tkaninové (např. X-tkanina, Y-tkanina, polyesterové tkaniny). Výběr brusných prostředků se řídí podle účelu jejich použití.

Vazbu rozlišujeme na obsahující plně či částečně syntetickou pryskyřici. Ukotvením zrn do plně syntetické pryskyřice.se dosahuje vysoké pevnosti a odolnosti proti vysokým teplotám avšak na úkor flexibility.
 

 

 

 
 
 
Nejpoužívanější brusná zrna
siliziumkarbidová  

tenká, hranatá

velmi ostré hrany 

křehká

počáteční vysoká brusivost
rychlé opotřebení 

hliníkooxidová

kulatá, sevřená 

méně ostré hrany

pevná

rovnoměrná brusivost
vyšší trvanlivost

slinutá hliníkooxidová

rovnoměrně tvarovaná

rovnoměr. řezané geometr. hrany

velmi pevná

velmi vysoká brusivost
vysoká životnost

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 

 


Posyp

Posyp zrn u brusných prostředků ovlivňuje chování řezu popř. jejich tzv. brusnou kresbu. Nejpodstatnější rozdíl je mezi hustým (uzavřeným), polootevřeným a otevřeným posypem. Při hustém posypu je plocha broušena celoplošně (ze 100%) brusnými zrny, při otevřenějším, pouze v rozpětí mezi 50-70%. 

Kvalitativní rozdíl u brusných pásů a brusných  prstenců je zřejmý především v jejich spoji. Nejlepšího výbrusu a  nejdelší životnosti poskytují ploché spoje, které jsou podložené a lepené speciální fólií. Dále existují různé rovné nebo tzv. sinusoidní spojovací pásky, které poskytují přednosti v trvanlivosti napojení a v kresbě brusu.

Jakost brusiva

 Kvalitní brusný pás nebo prstenec lze poznat podle následujících charakteristik:

  • plochý spoj brusného pásu

  • sinusoidní spoj brusného pásu

  • nevykazuje podstatné rozdíly v tloušťce

  • pružnost brusného pasu rozhoduje o běhu pásu a tím o kvalitě výbrusu

  • Výbrus musí být čistý, vyvstávající nebo nepřesně seříznutá vlákna tkaninového podkladu působí negativně na brusnou kresbu

  • brusivo musí být skladováno v suchu