4. Správná volba pořadí zrnitosti        


Abychom zvýraznili u dřevěné podlahy její přirozenou krásu, je nezbytný optimální výbrus.

Počet kroků broušení a sled zrnitosti brusiva závisí u nově pokládaných parket na velikosti a množství přesahů mezi jednotlivými prvky, stejně jako na stupni znečištění a nerovnosti.

Jak je znázorněno, je dodržení sledu zrnitosti velmi důležité. Brusivem s hrubým zrněním se odstraní znečištění a výškové přesahy, až se docílí rovného povrchu. Následující výbrusy brusivem s jemnější zrnitostí, pak slouží pouze k odstranění stop po hrubém broušení. Po použití brusiv s hrubou zrnitostí by se neměla vynechat více než jedna zrnitost, jinak se sotva podaří odstranit stopy po předešlém výbrusu nebo jen s velkým úsilím. Proto je třeba pokusit se začít při prvním kroku broušení s co možná nejjemnější možnou zrnitostí, aby po výbrusu zůstaly co nejmenší stopy. Tím lze případné broušení s hrubou zrnitostí vynechat, což pozitivně ovlivní jak kvalitu práce, tak i materiálovou a časovou náročnost.

 

Hrubý brusný papír je dražší než jemný!
 

Zrnitost

Zrnitost brusiva vyjadřuje velikost brusného zrna. Jednotlivá zrna jsou stanovovány prosíváním přes různě velká síta. Číslování zrna odpovídá počtu ok v sítu na 1 palec. Zrno 40 představuje 40 ok na 1 palec (25,4mm).
 

 

Sled zrnitosti při broušení parket

Zvlášť důležité je správné pořadí zrnitosti výbrusu následujících po zrnitosti 40 (obr. 1).

Při příliš velkých skocích ve sledu zrnitosti není již možno odstranit stopy po hrubším brusivu, nebo pouze po velkém úsilí (obr. 2).

Obrus (úběr) a časová náročnost se sníží, brousí-li se podlaha nejdříve brusicem se zrněním 50 namísto 40.

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny