18. Předpisy a směrnice        


V souvislosti nejenom s prací s podlahovými bruskami, ale i s naším vstupem do EU je nutno dodržovat mimo jiné:

Dodržování směrnic EU pro práci se stroji

Od 1.1.1995 musí všichni výrobci brusných strojů dodržovat základní evropské směrnice. Povinností je jejich zřetelné označení strojů nálepkou shody CE.

Veškeré stroje bez tohoto označení shody CE, nezávisle na tom, kdy byly pořízeny nebo dány do provozu, musí být na základě dodatku směrnice: Pracovní prostředky-uživatelská směrnice (89/655/EWG) příslušně nebo dodatečně vybaveny.

Bezpečnostní směrnice pro odsávání dřevěného prachu

Od roku 1982 je prach z dubu a buku klasifikován stupnicí MAK jako karcinogenní. Podle předpisů Živnostenského svazu družstevních řemesel (Hauptverbandes der Gewerblichen Berufsgenossenschaften) byla stanovena hranice pro výskyt tohoto prachu na pracovišti na 2 mg./m3.

Dodržování předepsaného limitu je na stavbách kontrolováno Živnostenským dozorem a Svazem družstevních řemesel. Pro řemeslníky je závazný.

Každoroční povinná údržba brusných strojů

Přepisy zabraňující úrazům v dřevařském řemesle VGB 4 = kontrola elektrického zařízení a TRGS 553 = odsávání a likvidace dřevěného prachu stanovují pravidelnou kontrolu elektrických součástí a odsávacího zařízení. Tuto musí provádět vyškolení odborníci za použití vhodných zkušebních zřízení. Roční kontrolu potvrzuje kontrolor osvědčením a stroj je označen kontrolní etiketou.

Zamezení obtěžování hlukem

Hluková stupnice strojů Lägler při jejich výkonu se pohybuje mezi 72 a 86 db. Hlučnost je ovlivněna akustikou prostředí,  povahou podlahy, druhem dřeva a hrubostí brusného zrna. Podle hlukové normy UVV, je povinen zaměstnavatel při hluku vyšším než je 85 db poskytnout pracovníkovi osobní ochranné pomůcky. Při hluku nad 90 db musí pracovník používat ochranu sluchu.

 

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny