13. Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy        


Před započetím vrchního lakování, je nutno dobře odsát vysavačem prach z přebrusu. Při čištění je nutné dbát na to, aby se nezvířil prach, který může později ulpět na čerstvě nalakovaném povrchu a vytvořit zdrsnění. Vrchní lakování je prováděno stejně jako v předchozím popsaném bodu 11.

V závislosti na zatížení podlahy může být proveden ještě jeden vrchní nátěr. Je si třeba přitom uvědomit, s každou další vrstvou laku ztrácí dřevěný povrch trochu ze své přirozenosti

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny