16. Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny        


Vlnění, tlukot, rachocení

Plocha:

 • zkontrolovat brusný a upínací válec

 • pravidelně kontrolovat brusné válce a upínací řemeny

 • zkontrolovat pojezdové kolečko, není-li poškozeno či ušpiněno

 • poškození klínového řemenu, špatné upnutí

 • poškozený spouštěcí mechanismus, neplynulý chod, zasekává se na místě

 • brusivo: špatná kvalita, poškozené, neklidný běh pásu

 • nepevný podklad nebo dřevěná podlaha, sklon k pružení

 • špatný směr broušení popř. špatný pracovní postup

 • nepřiměřená kroková rychlost při broušení (příliš pomalá, rychlá, neplynulá)

 • brusný tlak nepřiměřený zvolenému zrnění

Okraj:

 • zkontrolovat vypnutí brusiva

 • zkontrolovat zda-li je správně uchycen brusný talíř

 • jednostranný obrus příp. zapříčiňuje příliš kosé uchycení talíře

 • zkontrolovat hnací řemeny, nejsou-li znečištěny, zkontrolovat jejich správné vypnutí

 

Pruhy, stopy po broušení, vybroušeniny

Plocha

 • nedodržen sled zrnitosti, příliš velké skoky v posloupnosti zrnitosti

 • jednostranný obrus, zkontrolovat nastavení postranních koleček

 • přenášení nerovnosti podlahy na plochu, směr broušení není zleva doprava

 • bruska se s puštěným válcem nepohybuje, nebo se zasekává

 • poškozený spouštěcí mechanismus, nemá plynulý chod, zasekává se na místě

 • brusný válec nebo upínací válec poškozen nebo znečištěn

 • poškozené nebo nekvalitní brusivo

 • Tlak na válce neodpovídá zvolenému zrnění

 • působením přidáním brusného tlaku se stává stroj nestabilní a naklání se lehce na stranu

 • přesazení jednotlivých brusných drah příliš veliké

 • zkontrolovat pojezdová kolečka, nejsou-li znečištěna nebo poškozena

 • podlaha nebyla mezi jednotlivými přebrusy řádně vyčištěna

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 

 Okraj:

 • přídavný brusný tlak způsobuje vybroušeniny

 • zkontrolovat natavení stroje případně pojezdových koleček

 • nedodržován sled zrnitosti, příliš velké skoky v posloupnosti zrnitosti

 • stroj je špatně případně pomalu veden

Chyby v broušení nalakovaných ploch

Všeobecně:

 • při přebrusu základního laku došlo k jeho probroušení, což vede k pozdějším barevným odchylkám

 • Sprašování vlivem různé agresivity brusiva. Doporučuje se po výměně nového brusného prostředku začít s broušením na spořeji osvětleném místě, dokud se počáteční vysoká agresivita brusiva neotupí

 • barevné rozdíly vznikající díky různě drsnému povrchu

 • barevné rozdíly mezi okrajem a plochou díky použití různých brusných prostředků (např. plocha mřížka, okraj papír).