19. Předpisy a směrnice        

 

  • Pro získání optimálního výkonu u pásových a okrajových brusek je nutné textilní odsávací vaky vyprazdňovat nejpozději po jejich naplnění ze 30%

  • K zabránění nebezpečí vznícení je nutné okamžitě po vypnutí stroje vysypat obsahu vaku na bezpečné místo

  • Při vyprazdňování vaku je nutno používat ochrannou masku P3

Upozornění

Brusky HUMMEL a UNICO uvedené v tomto návodu odpovídají bezpečnostním ustanovením CE a jejich hodnoty jsou výrazně pod předepsanou normou obsahu prachu TKP  2 mg/m3.

  • Tříkotoučová bruska TRIO odpovídá bezpečnostním ustanovením a má jako jediná bruska na parkety osvědčení živnostenského družstva GS

  • Používejte v zájmu vlastní bezpečnosti pouze takové brusky, které odpovídají současnému ustanovení o bezpečnosti

  • Před započetím práce se stroji je důležité seznámit se s jejich návodem obsluhy a dodržovat jeho ustanovení. 

 

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny