7. Jemné broušení stroji  TRIO a HUMMEL        


Jemné broušení strojem TRIO

Jemné broušení strojem TRIO začíná brusným papírem nebo mřížkou se zrnitostí 60 a končí dle požadovaného povrchu zrnitostí 100/120.

V některých případech (velká nerovnost, hrubá vrstva nátěru) lze použít hrubší brusný papír 40. V každém případě je nutno dbát na to, aby dřevěný povrch nebyl obroušen příliš nahrubo, protože následné odstranění hrubých stop broušení je velmi pracné.

Dík určitým konstrukčním zvláštnostem je povrch docílený strojem TRIO mnohem jemnější, než pásovou bruskou stejné zrnitosti. U stroje TRIO není třeba dbát na směr broušení, lze brousit ve všech směrech.

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 

Tipy při jemném broušení strojem TRIO:

  • Obrus je ovlivňován pochozí rychlostí

  • Odebráním přídavného závaží je minimalizován brusný tlak

  • Pomalejší pochozí rychlostí nebo déle trvajícím broušení na jednom místě vzniká nežádoucí vysoká teplota, která má za následek poškození podlahy a brusiva. Lépe je provádět více přebrusů jednoho místa v určitém časovém odstupu, čímž se zamezí nechtěnému přehřátí.

  • Je rovněž možnost, provést přebrus opotřebovaným (ohlazeným) brusným kotoučem zrnění P80/P100.

  • Skutečnost, že strojem TRIO  se dosahuje stejným zrněním jemnějšího obrusu než pásovou bruskou, používá se ke zvýšení brusného obrusu brusných papírů s otevřeným posypem.

  • Nasazení brusných padů na talíře brusných mřížek umožní velmi jemné broušení při např. lehkých přebrusech nebo extrémně jemné závěrečné broušení mořených ploch.

  • Ke snížení agresivity a k lepšímu ovládání při broušení korku, sejmeme doplňkové závaží

  • Kvalita posledního jemného přebrusu je určována povrchovou úpravou. Poslední brus musí odpovídat požadavkům výrobce.

  • K získání dobré brusné kresby, je nutné při hrubém broušení pásovou bruskou dodržovat pořadí zrnitosti.

  • K dosažení dobrého konečného výsledku, je možné případný horší hrubý přebrus napravit dodatečným přebroušením strojem TRIO.