11. Lakování dřevěné podlahy        


Před lakováním je nutné důkladně  vysát nečistotu z podlahy, okenních parapetů a radiátorů.

Prach může být zvířen nepatrným průvanem a ulpět na čerstvě nalakovanou plochu, což vede ke znehodnocení povrchu. Je nutno provést při čištění podlahy několikerou kontrolu.Případné závady nebo poškození je nutné odstranit.

Skoro 30% závad na parketových podlahách vzniká při jejich broušení či povrchové úpravě. Protože nároky zákazníku jsou velmi vysoké, je nutno v zájmu vyvarování se případných reklamací, postupovat následujícím způsobem:
 
 
  • Je nutno upozornit zákazníka, že standardní způsoby lakování neumožňují dosáhnout stejné povrchové úpravy jako u lakovaného nábytku.

  • Že vzhledem k různorodé savosti jednotlivých dřevěných prvků může dojít k jejich různému zabarvení.

  • Že zcela nepatrné znečištění a výskyt nepatrného zbytku vlasů ze štětce musí být zákazníkem tolerováno, protože těchto se nelze při zpracování nikdy zcela vyvarovat.

 

Je třeba se vyvarovat viditelným stopám po tazích štětce nebo nahromadění materiálu. Je-li tato skutečnost reklamována zákazníkem, je nutné tyto závady odstranit opětovným přebroušením podlahy a přelakováním.

V závislosti na způsobu lakování válečkem, špachtlí nebo štětcem musí být nejprve lakovány okraje, protože lakování ploch, rohů a špatně přístupných míst válečkem nebo štětce nelze resp. pouze špatně lakovat válečkem nebo štětcem.

S lakováním začínejte na straně, od níž přichází světlo postupujte směrem dozadu. Tak lze lakovanou plochu stále kontrolovat a případné nedostatky v lakování ihned napravit. Po ukončení lakování a době schnutí je nutno ochránit povrch před prachem a slunečním svitem.

Nanášené množství, způsob postupu a doba schnutí se řídí podle údajů výrobce a klimatických podmínek

 

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny