2. Příprava podlahy na brusné práce        


Nově položené parkety

Pro docílení optimálního vybroušení, musí být podlaha před započetím brusných prací řádně zametena. Uvolněné parkety musí být upevněny. Při zřejmém poškození (prasknutí, odštípnutí) jednotlivých dílců, je nutné tyto vyměnit. Pouhá vysprávka zmíněného poškození bude mít pozdější vliv na negativní vzhled celé plochy.

Renovace

Při renovaci parketových nebo jiných dřevěných podlah je nutno zapustit případně vyčnívající hřebíky, aby se zabránilo poškození brusného prostředku nebo jiskření (nebezpečí vznícení brusného prachu).

Vyskytují-li se mezi jednotlivými parketami či dřevěnými dílci páry, je možno postupovat různými způsoby.

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 

Tipy:

  • Jsou-li spáry užší než 1 mm, je možno tyto spáry nebo mezery vyšpachtlovat  plnidlem. Toto vyplňování provádíme před posledním broušením.

  • Spáry širší než 1 mm nelze plnidlem dlouhodobě uzavřít. Tyto spáry je nutno uzavřít buď dřevěnými lištami nebo bezsilikonovým spárovacím tmelem v příslušném barevném odstínu dřeva. Tento způsob uzavírání spár je nutno provést po prvním broušením.

  • Při tmelení spár je nutno dbát na to, aby byl použit výhradně tmel bez obsahu silikonu, protože zbytky silikonu zamezují přilnutí laku na podklad, což vede k odlupování laku z podkladu.

  •  Pro opracování krajů je třeba odstranit soklové lišty. Není-li toto možné, je nutno se pokusit o nepřerušované opracování přechodu mezi podlahou a stěnou, aby se zamezilo pozdějšímu negativnímu vzhledu podlahy.

  • Malířské a tapetářské práce se doporučuje provádět ještě před opracováváním podlah, aby se zamezilo případnému poškození čerstvě nalakovaných podlah.

  • Odstraňování starých, příliš silných nátěrů (staré barvy, oleje příp. syntetické laky) je nutno nejdříve provést pásovou bruskou na zpětný brusný chod, aby se zabránilo rychlému zanesení brusného materiálu.