15. Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah        


Pokud by se měl povrch dřevěných podlah chránit namísto lakovaní olejem anebo vosky, je zpravidla zapotřebí jemnějšího výbrusu. Proto je nutno respektovat patřičné technologické návody výrobců olejů příp. vosků.
 

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 

Po ukončení broušení je nutno respektovat, případně zkontrolovat následující body:

  • Nesmí být patrné žádné stopy po broušení hrubším zrnem. Pomocí zdroje umělého osvětlení lze snadno objevit tyto stopy. Vyskytující se stopy po broušení vystoupí velice zřetelně po následném naolejování, případně navoskování podlahy, protože tato místa se barevně odlišují od svého okolí, což by mohlo vést k reklamaci z strany zákazníka.

  • Pro vyloučení barevných odchylek v povrchu hotových naolejovaných, případně navoskovaných dřevěných podlah doporučujeme použít tentýž brousící prostředek pro broušení plochy a okrajů. Pokud se poslední broušení plochy provedlo mřížkou, mělo by se broušení okrajů provést stejným brusným prostředkem. Rozdílné drsnosti povrchu dřeva vedou po naolejování, příp. navoskování k různým barevným tónům (světlý/tmavý odstín).

  • Nesmí být patrné poškození povrchu.

  • Na povrchu nesmí být žádná znečištění, která by byla později patrná jako skvrny či šmouhy.

  • Před zahájením nanášení olejů a vosku je nutno řádně vysát nečistoty z podlahy, okenních parapetů, topných těles apod. Jemný průvan víří prach, který usedá na naolejovaný a navoskovaný povrch a způsobuje jeho znečištění. Při čištění podlahy se může provést ještě jedna kontrola povrchu a případné vady nebo poškození je nutno ještě opravit.

Asi 30% reklamací parketových podlah se vztahuje na broušení o ošetření povrchu podlahy. Protože nároky zákazníků jsou velmi vysoké je nutno pro vyloučení následných reklamací respektovat následující body:

  • Je možné, že k barevným odchylkám jednotlivých prvků vede rozdílná savost dřev.

  • Jen nepatrně viditelná znečištění musí zákazník tolerovat, protože z důvodů podmínek na pracovišti je nelze vyloučit.

Pro zapracování oleje nebo vosku, případně při leštění se použije stroj TRIO se třemi disky s bílými, případně zelenými pady nebo kartáčovými disky s přírodním vlasem.