1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Video

Technika broušení PREMIUM

v jednotlivých krocích slovem a obrazem

Parketové oleje

V následujícím textu si popíšeme modelový případ jednotlivých kroku broušení na mozaikových dubových parketách, před povrchovou úpravou parketovým olejem

V našem případu se budeme věnovat broušení dřevěné podlahy, tzn., že jsme dodrželi všechny technologické postupy pokládky (v případě nové podlahy), resp. prověřili stav staré podlahy a provedli případné potřebné opravy/úpravy v rámci systémové renovace...

…a mužeme přistoupit k vlastnímu broušení s cílem dosáhnout toho nejlepšího výsledku spojeného s úsporou času a finančních nákladu.

Technika broušení PREMIUM (TBP) představuje systémové a chronologické použití pásové brusky HUMMEL, tříkotoučové brusky TRIO, okrajové bruska FLIP a zirkonového brusiva Lägler. -3
-3 Dobře vysajeme podlahu. Doporučujeme vysát i prach a nečistoty z radiátoru, parapetu, dveřních rámu, tedy z těch míst, ze kterých by postupem času mohly nečistoty napadat na podlahu
-2 Pro hrubé (základní) broušení použijeme pásovou brusku HUMMEL

např. zrnitost 36/40
Pro první broušení volíme takovou zrnitost, s kterou srovnáme veškeré nerovnosti přesahu jednotlivých parket, případné zkorýtkování, odstraníme povrchový nátěr a nečistoty. Většinou se při renovaci starých parket používá zrnitost 24/36 při nové pokládce 36/40, ale skutečně záleží na konkrétní situaci – tzn. někdy musíme použít pro začátek brusivo hrubší, někdy stačí jemnější (zde platí část základního pravidla, kterým se řídí parketáři při broušení dřevěných podlah: "Tak hrubě jak třeba, tak jemně jak možno"). Nejčastěji je pro první hrubé broušení používána některá zrnitost ze škály 16, 24, 36, 40, 50, 60. Obvykle hrubší zrno je používáno při renovaci starých podlah, při nové pokládce mužeme často začít jemnějším zrnem. V každém případě v dalších krocích broušení je nutno bezpodmínečně dodržet pravidlo nepřeskakování více jak jednoho stupně zrnitosti brusiva!
Směry broušení v závislosti na vzoru pokládky. Dalším pravidlem při broušení pásovou bruskou je její postup zleva doprava a pojíždění v brusné stopě dopředu a dozadu. Brusný válec spouštíme/zvedáme vždy za pohybu brusky!!! Rychlost pojezdu a brusný přítlak volíme podle zrnitosti brusiva. Hrubší brusivo vyžaduje pomalejší chuzi a větší přítlak, jemnější brusivo vyžaduje rychlejší krok a menší přítlak.Přesun do následné brusné stopy ( jak uvedeno ve směru zleva doprava!) provádíme na ca 50% až 75% šířku válce. Neméně duležitou zásadou je základní (hrubé) broušení plochy provádět diagonálně (např. u mozaiky, pokládce na rybinu např. pod úhlem 450 u pokládky na řemen pod úhlem ca 150) ke směru vláken (kresby dřeva), čímž se vyvarujeme případným výbrusum měkčích částí dřeva.
Naší snahou je zbroušení maximální plochy - doposud nezbroušená místa opracujeme tak, že po základním broušení v jednom směru (dokončení broušení zleva doprava v celé místnosti) se s bruskou otočíme (pozor, musíme začít opět zleva a směřovat doprava, tzn., že postupujeme z protilehlé strany!) a vybrušujeme doposud neopracovaná místa (většinou okrajová místa kolem obvodu stěn, která jsme z konstrukčních a ergonomických duvodu nemohly obsáhnout). V tomto případě již celou plochu přebrušovat nemusíme, ale stačí najíždět z vybroušeného "předpolí" a zbrušovat jen nevybroušené plochy. Opět pozor na pravidlo, spouštět a zvedat brusný válec za pohybu.
Následně zbrousíme okrajové plochy kolem stěn bruskou Hummel se sníženým (Mittel –středním) přítlakem a to tak, že bruskou tyto zóny "objedeme" v co nejbližší vzdálenosti od stěn (dobrým vodítkem je ochranné kolečko proti zdi). V tomto případě náš posun směřuje zprava doleva (pro největší využití dosahu brusného válce), a opět vedeme stroj v brusné stopě dopředu a následně dozadu. Zrnitost brusiva zůstává neměnná, jakou jsme v tom daném kroku použili na plochu. (Pozn.: Pro co největší přístup k okrajům sundáme případné soklové lišty, to spolu s obvodovými spárami usnadní co největší přístupnou plochu dřevěné podlahy pro broušení).
-1 Okrajovou bruskou FLIP zbrousíme okraje krouživým pohybem zleva doprava (ve směru profilované šipky na hlavici nástavce), aniž bychom vyvíjeli na hlavu nástavce jakýkoliv dodatečný přítlak. zrnitost 40 Postupujeme kolem obvodu stěn ve směru zleva doprava (snadnější a plynulejší vedení brusky, optimální využití sacího výkonu při odsávání prachu). Hrubost brusného kotouče volíme s ohledem na zrnitost použitou při broušení bruskou HUMMEL (tzn. např. HUMMEL 36/40 = FLIP 40, HUMMEL 60 = FLIP 60). Při spouštění resp. vypnutí okrajové brusky FLIP stroj sklopením k sobě zlehka nadzvedneme z podlahy, abychom umožnili volný náběh/zastavení brusného kotouče.
TIP! Snahou je vždy provést dokonalé základní zbroušení s co možná nejjemnejší zrnitostí brusiva. V prípade, že nám zkoušky základního broušení napoví, že mužeme začít již zrnitostí 60, pak si nejenom ušetríme pracovní kroky, ale i čas a náklady (napr. jemnejší brusivo je levnejší než brusivo hrubší). V tomto prípade mužeme začít naše broušení systémem TBP od následujícího pracovního kroku 1.
1 Důkladně vysajeme podlahu, včetně okrajových spár. Obecné pravidlo: před začátkem broušení s jinou zrnitostí vždy důkladně vysajeme plochu a okraje!
2 Broušení plochy pásovou bruskou HUMMEL ukončujeme při technice broušení PREMIUM (TBP) vždy zrnitostí 60!

zrnitost 60

Tzn., opakujeme postup uvedený v předešlém komentáři (viz. opční krok -2)*. Opět se vracíme k tomu, že začínáme brousit hrubosti, která je vyžadována s ohledem na stav podlahy, takže se může stát, že při renovaci starých podlah jsme nuceni začít zrnitostí např. 24 a pak v souladu s pravidlem nepřeskakování více jak jednoho stupně zrnitosti (výjimkou je 36 a 40, které jsou brány v tomto pravidle jako identická hrubost), musíme pokračovat 36/40 – 60 a stop. Na druhé straně, umožňuje-li to situace a můžeme začít hrubostí 60, tak v takovém případě je základní broušení plochy bruskou HUMMEL první a zároveň poslední. (Klasický postup bývá většinou střední cesta: 36/40 – 60).
*V tomto kroku brousíme tzv. do kříže, tzn., že vedeme brusku kolmo na předchozí směr broušení, čím dosáhneme výrazně větší jistoty rovnoměrného celoplošného zbroušení podlahy. (Samozřejmě i zde dodržujeme veškerá zmíněná pravidla, posuv zleva doprava, broušení v brusné stopě dopředu a dozadu, spouštění a zvedání brusného válce za pohybu, regulace rychlosti chůze a přítlaku). Pozn. Vzhledem k tomu, že u brusky HUMMEL končíme v TBP vždy se zrnitostí 60, nastavíme střední přítlak (MITTEL) a jdeme středně rychlou chůzí.
3 Okrajovou bruskou FLIP s hrubostí 60 zbrousíme okraje.

zrnitost 60
Okrajovou bruskou FLIP se zrnitostí 60 zbrousíme okraje. Postup popsán v opčním pracovním kroku –1.
Následně rovným průtahem (neprovádíme tradiční krouživý pohyb), ale posuvným pohybem bez přítlaku "objíždíme" okraje těsně kolem stěn ve směru zleva doprava. Tím dokonale zbrousíme případně nezbroušené či méně zbroušené "ostrůvky" na ploše.
4 Důkladně vysajeme podlahu,
včetně okrajových spár.
5 Nyní se dostává ke slovu
unikátní tříkotoučová bruska TRIO. Vždy začínáme s hrubostí brusiva 60 a bez elastického mezikroužku – tím, že jej pro tento krok broušení sejmeme z brusného talíře, získáme o ca 10% větší agresivitu broušení!

zrnitost 60 bez pružného mezikroužku

Tzn. se stejnou zrnitostí jako jsme končili u brusky HUMMEL u TRIO začínáme, ale zde má hrubost 60 díky technologii rotačního broušení účinek jako hrubost 100 u pásové brusky HUMMEL!. Brousíme s osazeným přídavným závažím 9 kg. (Závaží snímáme prakticky pouze v případě mezibroušení laku, nebo broušení korku). Brusku před spuštěním lehce nadzvedneme, čímž ulehčíme náběh brusných kotoučů.
 TRIO a FLIP
Prašnost < 0,2 mg/m3
V první fázi, objedeme bruskou TRIO okrajové plochy kolem obvodových stěn (dopředu), přičemž na směru (zleva/zprava) nezáleží. Tím si mimo jiné výrazně ulevíme pracnost spojenou s broušením okrajů okrajovou bruskou a získáme výraznou časovou výhodu v konečném času.
  Následně brousíme v jednotlivých přímých brusných drahách (ve směru dopředu a následně dozadu) celou plochu. Postupujeme-li zprava či zleva, po směru či protisměru vláken (kresby dřeva) nezáleží. Díky tomu, že se bruskou a její pracovní částí dostaneme až na několik málo centimetrů k okraji a aktivnímu pracovnímu záběru širokému kolem 460 mm (u pásové brusky je to ca 170 mm), získáváme velmi rychle homogenně zbroušený povrch. Přesazování jednotlivých brusných drah je brusky TRIO asi 80% pracovní šířky.
  Pro větší jistoty dokonalého celoplošného a rovnoměrného vybroušení plochy následně přebrousíme bruskou TRIO celou plochu ještě jednou a to tentokrát do kříže (kolmo na předchozí brusné dráhy).
6 Důkladně vysajeme podlahu, včetně okrajových spár.
7 Provedeme celoplošné tmelení
Pro vytvoření tmelu použijeme čistý nekontaminovaný brusný prach získaný a nastřádaný při předchozím broušení TRIO (tzn. prach z broušení zrnem zrnitosti 60. Po důkladném vytvrzení tmelu, pokračujeme v broušení.
8 Brusné talíře brusky TRIO osadíme zpátky elastickým mezikroužkem a ponecháváme brusivo zrnitosti 60

zrnitost 60 s pružným mezikroužkem
Objedeme (směrem dopředu) obvodové okraje a následně postupujeme jako v pracovním kroku 5., jen s tím rozdílem, že již nemusíme provádět mezikrok následného kolmého broušení do kříže.
9 Dokonale vysajeme podlahu, včetně okrajových spár.
10 Okrajovou bruskou FLIP s brusným kotoučem zrnitosti 80 zbrousíme již nepatrnou zbývající mezní část v okrajích, kam jsme se bruskou TRIO nedostali.

zrnitost 80
Jedná se o úzký pruh kolem okraje, takže toto broušení probíhá velmi rychle a je opětovnou výhodou proti klasickému broušení bez brusky TRIO, které opět významně šetří čas a snižuje namáhavost prací spojených s broušením.
Pro broušení rohů je možno osadit brusku FLIP speciálním rohovým nástavcem, který dokonale opracuje tato pro broušení nejméně přístupná místa. Brusný kotouček (zrnitost 80) rohového nástavce má počet otáček 7750/min., a proto je velmi agresivní a je sním pracovat velmi obezřetně. Výsledek je však naprosto dokonalý a nahrazuje pracné ruční broušení rohů, nebo používání vibrační brusky. S rohovým nástavcem rovněž mírně kroužíme, bez přítlaku! a v tomto případě výjimečně ve směru zprava doleva (proti směru profilované šipky na nástavci).
11 Dokonale vysajeme podlahu, včetně okrajových spár.
12 TRIO osadíme brusnými kotouči
hrubosti zrna 80 (elastické mezikruží je ponecháno na brusných talířích)

zrnitost 80 s pružným mezikroužkem
A pomalu se blížíme do finiše. Nejdříve opět objedeme okrajové zóny podél obvodových stěn (směrem dopředu) a pak postupujeme jako v předchozích krocích při práci s bruskou TRIO, a to v brusných stopách (dopředu a zpátky) kolmých do kříže na broušení předchozí (viz. pracovní krok 8).
Pozn. Křídlové matice, které spojují brusnou/pojezdovou část brusky TRIO s částí vodící/filtrační neutahujeme napevno, pouze dostatečně dobře přitáhneme, aby bruska mohla volně kopírovat povrch podlahy. Pokud bychom je utáhli příliš pevně, mohla by bruska začít příliš vibrovat.
13 Dokonale vysajeme podlahu, včetně okrajových spár.
TIP! V případě aplikace vysoce kvalitních parketových olejů PALLMANN ( jednosložkový Soyabase Plus, dvousložkový MAGIC OIL 2K), které obsahují vyšší podíl sušiny bychom mohli předchozím krokem práce spojené s broušením ukončit. (Jemnější vybroušení by bylo již v neprospěch dokonalé impregnace dřeva těmito laky s vyšším obsahem sušiny, resp. optimální přijmutí oleje póry ve dřevě). V případě jiných parketových olejů (vždy je nutno dbát doporučení jejich výrobce s
ohledem na doporučení jemného finálního broušení pro jejich aplikace!)
14

TRIO s zrnitosti opět 80, ale tentokrát brusnou mřížkou.

brusná mřížka 80

Postup je zcela identicky, jako při broušení s brusným papírem
(používat brusné kotouče na suchém zipu!), ve směru do kříže předchozího broušení.
(Pozn.: Protože tuto brusnou mřížku podkládáme béžovým padem a uchycujeme plastovou zátkou, zvedáme lehce posazení stroje musíme snížít osazení flaušového protiprašného ochranného pásu o ca. výšku padu, abychom zabránili případnému úniku prachu do ovzduší a nesnižovali výkon odsávacího systému).
Upozornění: TRIO s brusnou mřížkou 80 se ve svém výsledku rovná prakticky brusné mřížce 120/150 na jednokotoučové brusce (závisí na počtu otáček a hmotnosti stroje).
15 Dokonale vysajeme podlahu, včetně okrajových spár. HOTOVO!
Několik základních pravidel techniky broušení Lägler PREMIUM:
  • před začátkem broušení a každým dalším následným broušením jemnější zrnitostí důkladně vysajeme podlahu (případně i nečistoty a prach z radiátorů, dveřních rámů atd.)
  • při broušení pásovou bruskou Hummel a okrajovou Flip nepřeskakujeme v pořadí více než jeden stupeň zrnitosti (výjimkou jsou zrnitosti 36 a 40, kterou v rámci tohoto pravidla považujeme za identickou hrubost)
  • broušení bruskou Hummel končíme vždy zrnitostí brusiva 60
  • broušení bruskou Trio začínáme vždy zrnitostí brusiva 60 (a sejmutém pružném držáku z brusného talíře), po kterém následuje vysátí podlahy a její celoplošné tmelení
  • u brusky Trio nepřeskakujeme žádný stupeň hrubosti
  • jemné broušení zakončujeme bruskou Trio a brusnou mřížkou identické hrubosti předchozího broušení brusným papírem
  • musíme vždy respektovat požadavek výrobce parketových olejů na jemnost zbroušení povrchu
  • pro základní hrubé broušení a broušení finální platí obecné pravidlo: "Tak hrubě jak třeba, tak jemně jak možno"
Závěrem: Jak již bylo zmíněno, výrobci ve svých doporučeních stanovují nároky na broušení dřevěných podlah pro aplikaci jejich olejů, rovněž zkušení parketáři snadno posoudí optimální vybroušení pro dokonalou přilnavost následných povrchových nátěru ve smyslu druhé části základního pravidla resp. motta: "Tak hrubě jak třeba, tak jemně jak možno"!

V případě nutnosti je možno pokračovat bruskou TRIO s hrubostí 100 (papír/mřížka) atd. Vždy platí, že se končí brusnou mřížkou identické hrubosti s předchozím krokem broušení s brusným papírem a že se u broušení bruskou TRIO nepřeskakují stupně hrubosti, ale musí následovat v po sobě jdoucím pořadí.

Důležité upozornění: technika broušení Lägler-PREMIUM představuje ideální postup opracování dřevěné podlahy před olejováním, ale není samozřejmě postupem univerzálním. Jak již bylo v textu zmíněno, je třeba dodržovat doporučení výrobce nátěrových hmot, je třeba vycházet ze stavu podlahy a prostředí.

Tak např. u výrobků PALLMANN je doporučeno končit u brusky TRIO brusným papírem 80 (viz. pracovní krok 12). V případě výrobků PALLMANN-Allbase (základní lak na alkoholové bázi) a kolorovaných olejů MAGIC OIL 2K provést předposlední jemné broušení TRIO, brusný papír 60 s následným finálním zbroušením jednokotoučovou bruskou (s brusnou mřížkou 120 nebo brusným prostředkem Multilochpad 100. (I zde jsou alternativní možnosti: např. pro ALLBASE předposlední broušení HUMMEL 100 a následně finální broušení jednokotoučovou bruskou (např. SINGLE) s brusným papírem 120 nebo Multilochpadem 100. Stejně tak u barevného MAGIC OIL 2K můžeme postupovat bruskou HUMMEL 80 s finálním vybroušením jednokotoučovou bruskou s brusným papírem 120 nebo Multilochpad 100. Z výše uvedeného je vidět, že různé brusky v kombinaci s různými brusnými prostředky dosahují odlišné jemnosti vybroušení!

Přibližné relace výsledné kvality broušení (kvalita je ovlivněná i počtem otáček a hmotností stroje):
TRIO   Jednokotoučová bruska
brusný papír 60 = brusný papír 120
brusný papír 80 = brusný papír 120/150
brusný papír 60 = brusná mřížka 100
brusný papír 60 = Multilochpad 80
brusný papír 80 = brusná mřížka 120
brusný papír 80 = Multilochpad 100
brusná mřížka 80 = brusná mřížka 120/150
brusná mřížka 8 = Multilochpad 120
TRIO   pásová bruska
brusný papír 60 = brusný pás 100
brusný papír 80 = brusný pás 120
FLIP   pásová bruska
brusný papír 80 = brusný pás 100
TIP! Někdy se i přes veškerou snahu "podaří" probrousit pásovou bruskou hlubší výbrus "žlábku", který je nějakým způsobem nutno řešit. Většinou se to stává v místech rozjezdu nebo dojezdu, ale i v centrální ploše. Jedním ze způsoby "záchrany" je použití brusky TRIO s brusným kotoučem 80 a permanentním přejížděním na tomto místě s mírným přítlakem na čelo pracovní skříně brusky, které provedeme před posledním broušením mřížkou. Tímto způsobem můžeme nechtěné výbrusy od pásové brusky opravit. (S bruskou TRIO se přitom není třeba bát případného "spálení" podlahy, protože s brousící bruskou TRIO můžeme stát i delší dobu na místě). TRIO je prostě ideální bruska!

foto: z archivu společnosti UZIN s.r.o. a Eugen Lägler GmbH.
Vypracoval: Ing. V. Kouba | březen 2011 UZIN s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9 | www.laegler.cz

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Video